Landelijk klachtenloket voor Kinderopvang

Informatie, advies en bemiddeling voor ouders en organisaties

Nieuwsoverzicht

Wat te doen bij discriminatie binnen de kinderopvang
De afgelopen week kwam er bij het Klachtenloket een vraag binnen over discriminatie van een medewerker en van een kind ...
Klachtenloket 6 maanden actief
Het Klachtenloket Kinderopvang is nu een half jaar actief. Ouders kunnen sindsdien voor informatie en advies over klachten terecht bij ...
Wisselende pedagogisch medewerkers op de groep, mag dat?
Nu de vakantieperiode is aangebroken wordt het Klachtenloket regelmatig benaderd met een klacht over vele invallers op het kinderdagverblijf. Juist ...
Is de BSO verplicht kinderen van school op te halen?
Nee, er ligt geen wettelijke verplichting, maar het is wel gebruikelijk dat de BSO (buitenschoolse opvang) kinderen van school ophaalt ...
Extra dagen kosten geld
Eén van de eerste geschillen die de nieuwe Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft behandeld, gaat over extra dagen die een ...
Kind op ontdekkingstocht aan aandacht ontsnapt
Met de zomer in aantocht spelen kinderen meer buiten. Kinderen gaan graag op verkenning uit op het speelterrein. Soms ook ...
(geen titel)
Ouders en oudercommissies die niet tevreden zijn over de geleverde dienstverlening van de opvangorganisatie kunnen terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang ...
Het kinderdagverblijf van uw kind is per direct gesloten. Wat kunt u dan doen?
De GGD constateerde bij herhaalde bezoeken tekortkomingen bij het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf moest actie ondernemen om de tekortkomingen op te ...
Modder op de BSO
Een ouder belde het klachtenloket over kinderen op de BSO die gedurende de opvang veel voetballen op het veldje naast ...
Klachtenloket…twee maanden verder…Wat valt op?
Wat ons opvalt is dat er veel vragen zijn over het per direct kunnen opzeggen zonder opzegtermijn, of dat de ...

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”