Landelijk klachtenloket voor Kinderopvang

Informatie, advies en bemiddeling voor ouders en organisaties

Nieuwsoverzicht

Veilig spelen op goedgekeurde toestellen
Spelen is voor kinderen een manier om hun capaciteiten in te schatten. ‘Wat kan ik wel, en wat nog niet’ ...
Geschillencommissie doet eerste uitspraken over klachten van oudercommissies
De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft de eerste uitspraken over geschillen tussen oudercommissies en kinderopvangorganisaties gedaan. Ondernemer moet advies oudercommissie ...
Wat te doen bij discriminatie binnen de kinderopvang
De afgelopen week kwam er bij het Klachtenloket een vraag binnen over discriminatie van een medewerker en van een kind ...
Wisselende pedagogisch medewerkers op de groep, mag dat?
Nu de vakantieperiode is aangebroken wordt het Klachtenloket regelmatig benaderd met een klacht over vele invallers op het kinderdagverblijf. Juist ...
Klachtenloket 6 maanden actief
Het Klachtenloket Kinderopvang is nu een half jaar actief. Ouders kunnen sindsdien voor informatie en advies over klachten terecht bij ...
Is de BSO verplicht kinderen van school op te halen?
Nee, er ligt geen wettelijke verplichting, maar het is wel gebruikelijk dat de BSO (buitenschoolse opvang) kinderen van school ophaalt ...
Extra dagen kosten geld
Eén van de eerste geschillen die de nieuwe Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft behandeld, gaat over extra dagen die een ...
(geen titel)
Ouders en oudercommissies die niet tevreden zijn over de geleverde dienstverlening van de opvangorganisatie kunnen terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang ...
Kind op ontdekkingstocht aan aandacht ontsnapt
Met de zomer in aantocht spelen kinderen meer buiten. Kinderen gaan graag op verkenning uit op het speelterrein. Soms ook ...
Het kinderdagverblijf van uw kind is per direct gesloten. Wat kunt u dan doen?
De GGD constateerde bij herhaalde bezoeken tekortkomingen bij het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf moest actie ondernemen om de tekortkomingen op te ...

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”

“Dank je wel voor je luisterende oor en de ondernomen actie van vandaag. Wij hebben nog niet eerder gebruik hoeven te maken van het klachtenloket maar wij zijn blij dat er een organisatie zoals die van jullie bestaat.”