De Geschillencommissie rekent kosten voor het behandelen van uw klacht. De hoogte van deze kosten verschilt per commissie.

Geld

U kunt deze kosten vinden op de commissiepagina’s.

Terugbetaling klachtengeld

Geeft de Geschillencommissie u gelijk (uw klacht is gegrond), dan krijgt u het betaalde bedrag terug van de ondernemer. Als u beiden gedeeltelijk gelijk krijgt, bepaalt de commissie hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Als de Geschillencommissie uw klacht niet terecht vindt, dan noemen zij de klacht ongegrond. in dat geval krijgt u uw klachtengeld niet terug.

Wanneer u tussentijds tot een oplossing komt met de ondernemer (een schikking treft), krijgt u het klachtengeld niet van ons teruggestort. Dit is iets om rekening mee te houden bij de onderhandelingen.

Soms kan de commissie de klacht niet behandelen, omdat de klacht  niet ontvankelijk is of de commissie niet bevoegd is. Ontdekken we dat voordat de procedure start, dan storten we het volledige bedrag aan klachtengeld terug. Wordt dit tijdens de procedure duidelijk? Dan ontvangen cliënten het klachtengeld terug verminderd met € 27,50 administratiekosten.