Opzeggen en annuleren

Opzeggingen en annulering

In het contract en de algemene voorwaarden staan de kosten en termijnen, die u berekent voor ouders die de opvang willen opzeggen of annuleren. Zorg dat dit eenduidig beschreven staat en vertel het de ouders ook bij het intakegesprek.

De juridische begrippen annuleren en opzeggen worden vaak door elkaar gebruikt. Het verschil tussen annuleren en opzeggen zit erin of de opvang al is aangevangen of nog niet. Bij annuleren is de opvang nog niet daadwerkelijk aangevangen. Bij opzeggen vindt de opvang al plaats.  

Heeft u vragen, neem dan contact op met het Klachtenloket Kinderopvang.


Opzeggen en annuleren

Kosten van annuleren en opzeggen

Bij annulering en opzegging mag u als kinderopvangorganisatie kosten berekenen of een opzegtermijn hanteren. In het contract of de algemene voorwaarden staat voor beide situaties hoe u mag handelen en welke kosten u dan mag rekenen. Het komt erop neer dat bij annulering (ook maanden van tevoren) annuleringskosten in rekening gebracht mogen worden. Bij een opzegging mag de kinderopvangorganisatie een opzegtermijn hanteren. Deze termijn is een maand en die periode moet de ouder doorbetalen, ook al maakt de ouder geen gebruik meer van de opvang.  

Opzegging door de kinderopvangorganisatie

Soms zegt de kinderopvangorganisatie de opvang (per direct) op. In het contract of de algemene voorwaarden moet staan wat er is afgesproken over het opzeggen van het contract door de kinderopvangorganisatie. Soms staat hierin dat het alleen mag als u als kinderopvangorganisatie een zwaarwegende reden heeft, zoals:

  • onbetaalde rekeningen
  • het lukt een kinderopvangorganisatie niet meer om de afspraken na te komen
  • als u of uw kind een bedreiging vormen voor anderen

Het kan gebeuren dat een kind door een ziekte of een aandoening extra verzorging nodig heeft. Als hierdoor de normale opvang van de andere kinderen bemoeilijkt wordt, kunt u aangeven dat het niet meer mogelijk is het kind op te vangen. In dat geval kunt u het contract verbreken. In de meeste gevallen helpt u de ouder met zoeken naar een oplossing die voor partijen aanvaardbaar is.

Een ouder kan eventueel een klacht indienen bij de Geschillencommissie via een verkorte procedure (door hier op te klikken ga je naar de pagina over verkorte procedure). De commissie zal dan binnen circa drie weken uitspraak doen. De eisen om in aanmerking te kunnen komen voor een verkorte procedure zijn hoog.

Onredelijke kosten

Onder bepaalde omstandigheden kan het hanteren van een opzegtermijn of in rekening brengen van annuleringskosten onredelijk zijn. Dit kan afhangen van de reden voor opzegging of het tijdstip waarop het contract wordt geannuleerd. De basis blijft wat er tussen u en de ouders is afgesproken en of u de ouders goed heeft geïnformeerd.  

Als ouders bezwaar maken tegen de gemaakte afspraken houdt, omdat zij vinden dat er sprake is van bijzondere omstandigheden? Dan kunt u hierover contact opnemen met bij het Klachtenloket Kinderopvang.

U kunt de Eerdere uitspraken (door op deze link te klikken ga je door naar de pagina van eerder uitspraken die gedaan zijn) van de Geschillencommissie Kinderopvang bekijken over dit onderwerp.

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Als gastouder bij een vraagouder thuis werken?
Als een gastouder bij de vraagouder thuis werkt, valt de situatie onder twee of drie regelingen: de Wet Kinderopvang en[...]
Als ik mijn kind kom ophalen, is de overdracht altijd nietszeggend. Wat kan ik hieraan doen?
Pedagogisch medewerkers horen aan het einde van de dag iets over uw kind te kunnen melden. Dit is ook vastgelegd[...]
De kinderopvang heeft mij niet op de hoogte gebracht van een incident waarbij mijn kind was betrokken. Zijn zij hiertoe niet verplicht?
De kinderopvang moet ouders altijd informeren. In een ernstige situatie, waarbij het kind bijvoorbeeld gewond is geraakt, direct. Als de[...]
De kinderopvangorganisatie zegt dat zij verplicht zijn informatie over mijn kind door te geven aan mijn ex-partner.
Kinderopvangorganisaties zijn verplicht om ouders, die wettig gezag hebben, te informeren over hun kinderen. Tenzij een rechter anders heeft bepaald,[...]
Hoe gaat Klachtenloket Kinderopvang om met mijn privacy?
Uw privacy is onze zorg. Wij gaan dan ook netjes met uw gegevens om. Wilt u weten hoe wij met[...]
Mag de kinderopvangorganisatie foto’s van mijn kind publiceren?
Bij het intakegesprek kunt u als ouder aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik maken van fotomateriaal, waarop uw[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

“Dank voor de uitgebreide mail met een duidelijke antwoord op mijn vraag. Met deze informatie weten wij dat wij het goede doen met het informeren van ouders en medewerkers dat er geen klachten zijn geweest. Wij hangen dan ook met gepaste trots het certificaat op.”

“Dank voor de uitgebreide mail met een duidelijke antwoord op mijn vraag. Met deze informatie weten wij dat wij het goede doen met het informeren van ouders en medewerkers dat er geen klachten zijn geweest. Wij hangen dan ook met gepaste trots het certificaat op.”