Meldcode Kindermishandeling

Meldcode Kindermishandeling

Sinds 1 januari 2019 is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt. Professionals moeten alle ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis. 

De aanscherping is een aanpassing van de vijfde stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Professionals moeten bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld altijd melding doen, ook als hij zelf hulp verleent.


kindermishandeling logo

Met ingang van 1 januari 2019 moet er in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een afwegingskader zijn opgenomen. Een kader dat professionals helpt het risico op en de aard en ernst van huiselijk geweld of kindermishandeling te wegen en helpt bij het beoordelen of een situatie (vermoedelijk) zo ernstig is dat melden bij Veilig Thuis nodig is. Met ingang van 1 januari 2019 zijn beroepskrachten verplicht het afwegingskader te hanteren. 

Radarfunctie Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft een zogenoemde radarfunctie. Zij verzamelt signalen van ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit verschillende bronnen.

Als professionals vermoeden dat er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld, doorlopen zij de stappen van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, specifiek opgesteld voor de kinderopvangbranche. Het afwegingskader helpt hen om te beslissen of melden noodzakelijk is.

Na een melding heeft Veilig Thuis een wettelijke taak om te onderzoeken of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en zo nodig passende hulp in te schakelen. Hiervoor is het van belang dat iedereen signalen en vermoedens meldt, zodat ze op de ’radar’ komen. Veilig Thuis moet deze signalen langere tijd kunnen volgen. Dit is de radarfunctie van Veilig Thuis. Het inrichten van de radarfunctie staat in nauwe verbinding met het aanscherpen van de meldcode.

Doordat voor de verschillende beroepsgroepen het melden bij Veilig Thuis minder vrijblijvend is, worden onveilige opgroeisituaties naar verwachting eerder gesignaleerd en krijgen deze gezinnen sneller passende hulp.

Lees meer

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Als gastouder bij een vraagouder thuis werken?
Als een gastouder bij de vraagouder thuis werkt, valt de situatie onder twee of drie regelingen: de Wet Kinderopvang en[...]
Als gastouder heb ik een klacht over het gastouderbureau, waar ik ben aangesloten. Waar kan ik terecht?
Bent u als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er) werkzaam als gastouder, dan kunt u ook terecht bij een aantal vakbonden, onder andere[...]
De kassiersfunctie van het gastouderbureau, wat houdt dat in?
Het gastouderbureau int de opvangkosten van ouders en betaalt vervolgens aan de gastouder het afgesproken tarief. Volgens de Wet op[...]
De kinderopvangorganisatie hanteert een opzegtermijn van twee maanden. Mag dit?
De kinderopvangorganisatie handelt in strijd met de wet als zij een opzegtermijn van langer dan een maand hanteert, tenzij de[...]
De kinderopvangorganisatie heeft de prijzen verhoogd zonder mij daarvan op de hoogte te brengen. Mag dat zomaar?
Nee. Dit mag de kinderopvangorganisatie niet doen. Dit is in strijd met de afspraken die u met de kinderopvangorganisatie heeft[...]
De kinderopvangorganisatie zegt mijn contract op omdat ik een klacht heb ingediend. Mag dat zomaar?
Nee. Er mogen geen consequenties door de kinderopvangorganisatie worden verbonden aan het indienen van een klacht. 

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

“Dank voor de uitgebreide mail met een duidelijke antwoord op mijn vraag. Met deze informatie weten wij dat wij het goede doen met het informeren van ouders en medewerkers dat er geen klachten zijn geweest. Wij hangen dan ook met gepaste trots het certificaat op.”

“Dank voor de uitgebreide mail met een duidelijke antwoord op mijn vraag. Met deze informatie weten wij dat wij het goede doen met het informeren van ouders en medewerkers dat er geen klachten zijn geweest. Wij hangen dan ook met gepaste trots het certificaat op.”