Contracten

Contracten

De afspraken tussen de ouders en de kinderopvangorganisatie worden vastgelegd in een plaatsingsovereenkomst. Dit is het contract. Ook de algemene voorwaarden maken hiervan deel uit. Dit contract moet door beide partijen worden ondertekend. Bespreek het contract en zorg ervoor dat de ouder ook begrijpt waarvoor hij tekent. Met goede afspraken, voorkomt u conflicten.


Contract

Wat staat er in het contract

Hierin staan de concrete afspraken tussen de ouder en de kinderopvangorganisatie, zoals:

  • de soort kinderopvang waarop de overeenkomst betrekking heeft
  • de voor die kinderopvang te betalen prijs per uur
  • naam, geboortedatum en adres van het kind
  • het aantal uren kinderopvang per jaar
  • de duur van de overeenkomst

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan de randvoorwaarden van het contract. Hierin zijn algemene zaken beschreven, zoals betalingstermijnen, annuleringsgronden, opzegtermijnen en jaarlijkse prijswijzigingen. Algemene voorwaarden helpen om conflicten te voorkomen, omdat de wederzijdse rechten en verplichtingen zo volledig en duidelijk mogelijk worden vastgelegd.

U bent verplicht de ouder te informeren over de algemene voorwaarden. U kunt ze schriftelijk bij het contract voegen. U kunt ook een duidelijk zichtbare link naar de algemene voorwaarden opnemen op uw website, of u kunt ze ter inzage leggen op de vestiging.

Ondertekening

Bij ondertekening van het contract gaat de ouder ook akkoord met de algemene voorwaarden. Adviseer de ouder deze goed door te lezen voordat zij tekenen. Leg eventuele mondelinge toezeggingen ook vast in het contract en geef de ouders een kopie.

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Als gastouder bij een vraagouder thuis werken?
Als een gastouder bij de vraagouder thuis werkt, valt de situatie onder twee of drie regelingen: de Wet Kinderopvang en[...]
De kassiersfunctie van het gastouderbureau, wat houdt dat in?
Het gastouderbureau int de opvangkosten van ouders en betaalt vervolgens aan de gastouder het afgesproken tarief. Volgens de Wet op[...]
De kinderopvangorganisatie hanteert een opzegtermijn van twee maanden. Mag dit?
De kinderopvangorganisatie handelt in strijd met de wet als zij een opzegtermijn van langer dan een maand hanteert, tenzij de[...]
Moeten beide ouders het contract voor kinderopvang tekenen?
Als één van de ouders de overeenkomst voor kinderopvang tekent en de ouders zijn in gemeenschap gehuwd of hebben een[...]
Wanneer mag een kinderopvangorganisatie het contract opzeggen?
Dit hangt af van wat er in het contract of de algemene voorwaarden hierover is afgesproken. Soms staat hierin dat[...]
Zoeken op nummer uitspraak in het overzicht
Als u een nummer van een uitspraak weet, is het mogelijk om de uitspraak op te zoeken met dat nummer.[...]

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 0900-1877
(gratis, maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur)
Of stuur ons een BERICHT (24/7)

Vragen?!   

Bel ons gratis : 0900-1877
(ma-vrij van 10:00-13:30 uur)
Of stuur een BERICHT (24/7)

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)

“Dank voor de uitgebreide mail met een duidelijke antwoord op mijn vraag. Met deze informatie weten wij dat wij het goede doen met het informeren van ouders en medewerkers dat er geen klachten zijn geweest. Wij hangen dan ook met gepaste trots het certificaat op.”

“Dank voor de uitgebreide mail met een duidelijke antwoord op mijn vraag. Met deze informatie weten wij dat wij het goede doen met het informeren van ouders en medewerkers dat er geen klachten zijn geweest. Wij hangen dan ook met gepaste trots het certificaat op.”