Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepassing van deze disclaimer.

De informatie op deze website stelt het Klachtenloket Kinderopvang met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het kan toch gebeuren dat informatie die op de website staat niet compleet, niet juist of niet actueel is. U hebt in dat geval geen rechten. Ziet u informatie die niet juist, niet compleet of niet actueel is? Laat ons dat dan weten.

Het Klachtenloket Kinderopvang wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van juistheid, actualiteit en onvolledigheid van de geboden informatie en het gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand. het Klachtenloket Kinderopvang garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

U kunt binnen onze website op links klikken. Bij sommige links komt u dan terecht op andere websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. het Klachtenloket Kinderopvang kan daarop niet worden aangesproken. De informatie op andere websites is door het Klachtenloket Kinderopvang niet nader beoordeeld.

Het Klachtenloket Kinderopvang mag alle informatie op haar website altijd wijzigen. Zij hoeft u niet te vertellen dat de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, wijzigt. Het Klachtenloket Kinderopvang is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

Het Klachtenloket Kinderopvang gaat altijd netjes om met de privacy van mensen die de website bezoeken. Dit staat beschreven in het privacy-statement van deze website.

Afbeeldingen
Afbeeldingen zijn speciaal voor publicatie op de website aangekocht via shutterstock.com. De iconen van de commissies zijn speciaal voor de Klachtenloket Kinderopvang vervaardigd doorDOOR communicatie en vorm. Het overnemen van afbeeldingen of iconen is daarom niet toegestaan.