Klachtenregeling

Iedere kinderopvang en elk gastouderbureau is verplicht over een klachtenregeling te beschikken, die voor ouders inzichtelijk is. In dit reglement staat hoe ouders intern en/of extern kunnen klagen.

Iedere kinderopvang en elk gastouderbureau is verplicht over een klachtenregeling te beschikken, die voor ouders inzichtelijk is. In dit reglement staat hoe ouders intern en/of extern kunnen klagen.  

Intern klagen

Heeft u een klacht, dan kunt u deze het beste eerst bespreken met de verantwoordelijke persoon op de opvang. Had uw kind bij het ophalen een te volle luier? Is uw kind gevallen? Geef dit de volgende dag aan bij de pedagogisch medewerker.  

Wanneer u er samen niet uit komt, is het raadzaam om de leidinggevende of de directie op de hoogte te stellen. Doe dit het liefst schriftelijk. Vraag naar de klachtenregeling van de organisatie.

Betreft het een klacht die mogelijk ook voor andere ouders relevant is, dan doet u er verstandig aan om ook de oudercommissie van uw kinderopvang op de hoogte te stellen. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie en kan uw klacht niet behandelen. Wel kan de commissie naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid van de organisatie.

Klachten.png
Klachten.png

Wist u dat?

Advies vragen of een klacht melden bij het Klachtenloket gratis is. Wij kunnen samen met u bespreken wat de beste manier is om de klacht aan te pakken.

Extern klagen

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht binnen de opvang is behandeld?

Vreest u dat de situatie zich vaker zal voordoen of verwacht u dat het indienen van een klacht geen resultaat oplevert? In die gevallen kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. U kunt uw klacht melden bij dit Klachtenloket Kinderopvang. Als u hiervoor kiest, zal een onafhankelijke medewerker van het klachtenloket uw klacht bekijken. Deze zal proberen uw klacht op te lossen via bemiddeling tussen u en de kinderopvangorganisatie.

Als dit niet lukt, of als de inschatting is dat de klacht niet via bemiddeling is op te lossen, kan de medewerker u mediation aanraden of kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Voor het indienen van een klacht bij De Geschillencommissie (uw klacht wordt dan een geschil) moet u een bepaalde procedure volgen, lees daarover op de site van De Geschillencommissie. Van uw klacht een geschil maken, brengt bepaalde voordelen met zich mee. Zo komt er een onafhankelijke uitspraak, die duidelijkheid schept voor u en de opvang. Als de opvangorganisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie is de uitspraak bindend voor beide partijen. Dit is niet alleen in het belang van uw kind, maar ook in het belang van de andere kinderen in de opvang.

Eerdere geschiluitspraken over Klachtenregeling

  • LANDELIJK LOKET KLACHTEN EN GESCHILLEN VOOR KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

  • Disclaimer
  • Privacy
Terug naar boven